Begravelsesbyrået Sørmo

Ditt lokale begravelsesbyrå i Levanger, Verdal, Frosta og omegn

Hvem er vi


Sørmo Begravelsesbyrå er et familiedrevet foretak som vært i drift siden 1963 og ble stiftet av Bjørn Sørmo.

Etter hvert tok sønnen Roald over byrådriften sammen med kona Johanne. I disse dager, 60 år etter starten, går stafettpinnen nå videre til sønnen Christian.

Innimellom hender det at også fjerde generasjon er innom og hjelper til i ferier og lignende. Nå i nyere tid er byrået utvidet både med hensyn til område og antall ansatte.

Les mer om oss

Når noen dør

Å miste noen som står oss nær, er en naturlig og uunngåelig del av livet. Det kan være både tungt og krevende å orientere seg og finne ut av alt som skal skje de nærmeste dagene etter et dødsfall i nær familie.

Da er vi til stede for dere og lytter til dere og besvarer deres spørsmål med den kunnskap og erfaring vi besitter. Ved personlig møte og individuell oppfølging vil vi sammen med dere nærmeste
sørge for å ivareta deres og avdødes ønske best mulig.

Vår fremste oppgave vil være å fungere som veileder og los, slik at deres tunge tid vil bli så lett som mulig.

Hvem bestemmer?

Hvem bestemmer over en person som er gått bort?

Det er så og si utelukkende nærmeste pårørende
som har det siste ordet når det kommer til gravferd.

En av de nærmeste pårørende vil ganske tidlig i prosessen bli bedt om å ta på seg ansvaret for å signere på dokumentet «Bestilling av gravferd og/eller kremasjon.»

Den som da signerer for gravferden, tar også på seg det økonomiske ansvaret for at påløpende utgifter blir betalt.

Disse menneskene møter du hos oss

Sørmo Begravelse

Christian Sørmo

Daglig leder

920 97 109

Ingrid Moholt

Gravferdskonsulent

Dag Petter Husby

Gravferdskonsulent

Lise Skjerve

Gravferdskonsulent

Johanne Sørmo

Eier/Gravferdskonsulent

Roald Sørmo

Pensjonist

Verdal Blomster og Begravelse

Inge Granheim

Daglig leder

417 58 502

Annikken Høgli

Gravferdskonsulent

Lill Tove Holmli Iversen

Blomsterdekoratør

Marita Jacobsen

Blomsterdekoratør