Gravferdsstønad


Denne er behovsprøvd og er basert på nettoformue eller bruttoformue, avhengig av sivil status. Har man 0,- eller negativ formue, er man stønadsberettiget og får da fullt stønadsbeløp som per tiden er 26.011,-

Dvs har man 27.000 i formue, blir det ingen stønad. Dette er en noe forenklet fremstilling og flere faktorer spiller inn. Her har vi god oversikt og hjelper dere med søknaden til NAV der dette er aktuelt. Dersom dere gir fullmakt til det, vil evt. stønad utbetales til oss – og vi vil trekke fra stønadsbeløpet på fakturaen fra byrået.

Enkelt for oss – og enkelt for deg

NB – Dersom avdøde var under 18 år, utbetales full stønad ved søknad.