Våre priser


Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 5 000 41 000
Stell og nedlegging i kiste 890 2 480
Overføring av kisten til Kirke/kapell 1 550 2 601
Bringing av tom kiste til dødsstedet 890 1 500
Transport av den døde til grav/krematoriet 2 601 7 000
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell) 0 0
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) 890 4 000
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 mm 1 900 5 000
Dekorering kapell/kirke 450 1 990
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) 1 763 4 850
Kistedekorasjon på kisten med bånd 400 7 000
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad) 890 2 940
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) 1 780 7 000
Fakturagebyr 0 75
SUM Kost 19 004 87 936

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura i nedre del mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.