Våre tjenester


Vårt mål er å kunne den vanskelige tiden litt enklere. Vi bistår med en rekke formaliteter i anledning din nærs bortgang:

  • Vi tar kontakt med politi og tingrett og melder av dødsfallet.
  • Vi kontakter lokal gravferdsmyndighet og avtaler tid for gravferden.
  • Vi bistår med oppsett og innrykk av dødsannonse.
  • Vi bistår med utfylling av papirer til det offentlige/NAV.
  • Vi leverer kiste etter deres valg og ønske.
  • Vi hjelper dere med å sette opp program for gravferden med layout, salmevalg og eventuelle solistinnslag.
  • Vi formidler kontakt til prest/seremonileder og organist/musiker.
  • Vi sørger for nødvendig logistikk med levering av kiste og transport av denne.
  • Vi bistår med pynting av kirka på gravferdsdagen og ordner med evt. minneprotokoll, lys, bilder, og annet.

Blomster til gravferd kan bestilles her:

Bestill blomster