Gravferd

Hvilken gravferd skal man velge?


Ordinær grav eller kremasjon med urnenedsettelse?

Dette er for noen et veldig enkelt valg, mens andre sliter litt med å velge. Det er kanskje ønske om å unngå å ha en ustelt grav stående? Da er det mulig å sette ned en urne på såkalt «Navnet minnelund».

Flere av kirkegårdene i vår region har nå fått dette på plass, og planen er at alle kirkegårdene i Stiklestad prosti skal få dette.

Nedsetting av urne avtales direkte med kirkekontoret, og vil typisk skje innen 6 måneder. Byrået bistår vanligvis ikke denne dagen.

Dersom askespredning ønskes, er det opp til pårørende å søke til statsforvalteren i aktuell region, da særskilte regler gjelder for dette.